2315519360 info@touch.edu.gr

Το πρώτο, μετά από καιρό, πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το Εμπόριο, την Εστίαση και την Εκπαίδευση

 • Προϋπολογισμοί από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση 50%

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (ΝΕΟ προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2018

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αιτήσεις από 6 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 19 Απριλίου 2019, ηλεκτρονικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

ΕΣΠΑ